Chủ đề 2.1
Thắc mắc về việc triển khai thu hồi đất
27/07/2019 08:25
Bài viết :
1
Địa chỉ :
Thắc mắc về việc triển khai thu hồi đất
Chủ đề: Chủ đề 2.1   0 83

Câu hỏi 1. Trường hợp nào thì thửa ruộng đó của gia đình tôi sẽ bị thu hồi?

 

BÌNH LUẬN

Không tìm thấy bình luận nào về bài viết này
(Bạn phải đăng nhập để bình luận bài đăng)