Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 130
Tháng 11 : 5.041
Tháng trước : 6.957
Năm 2022 : 55.204

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Cơ quan ban hành UBND
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Danh mục thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết

20 ngày

Đối tượng thực hiện

cá nhân, gia đình người khuyết tật

công chức LĐTBXH

CTV CTXH

Cơ quan trực tiếp thực hiện

UBND xã

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

giấy xác nhận khuyết tật

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

không

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND
Cơ quan được ủy quyền HDND
Cơ quan phối hợp HDND
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định 

Cá nhân

 

Theo thành phần hồ sơ

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.

- Nếu hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

15 ngày

 

 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

B3

Xem xét, xử lý hồ sơ  và trình Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện xét duyệt

Công chức Văn hóa – xã hội

 

 

 

B4

Thực hiện xét duyệt hồ sơ

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Mẫu số 02,03,04,05,06

B5

Niêm yết công khai

 

05 ngày làm việc

 

B6

Bổ sung nội dung vào giấy xác nhận khuyết tật

Công chức Văn hóa – xã hội

Giấy xác nhận khuyết tật

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
+ Đơn đề nghị mẫu số 0101
Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có)
+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Clip