1.Vị trí địa giới

1.1.Vị trí: Xã Tâm Thắng là một xã vùng cao của tỉnh Đăk Nông, được thành lập ngày 14/9/1989 cách trung tâm tỉnh 106 km, cách trung tâm huyện 5 km. Toàn Xã  có 12 dân tộc với 3132 hộ với 14 918 khẩu được chia thành 19 thôn buôn, trong đó có 15 thôn và 4 buôn ĐBDTTS.

     1.2. Địa giới

Phía Bắc giáp xã Hòa Phú tỉnh Đắk Lắk

Phía Nam giáp Thị Trấn Eatling

Phía Đông giáp Thị Trấn Eatling và xã Hòa Phú tỉnh Đắk Lắk

Phía Tây giáp xã Nam Dong

2. Diện tích tự nhiên: có diện tích tự nhiên là 2.156,62 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 1.371,17 ha. Tập trung chủ yếu các loại cây cà phê, tiêu, điều và cây ăn quả là 1.100 ha, chiếm 80,2 % đất  nông nghiệp. Đất trồng cây hàng năm và lúa nước là 222 ha, chiếm 16,19 % đất nông nghiệp.

 Đặc điểm khí hậu: Khí hậu xã Tâm Thắng mang đặc trưng của khí hậu vùng núi cao, chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa hè nóng, ẩm, mưa nhiều từ tháng 7 đến tháng 10 và chịu ảnh hưởng của gió tây nam (gió Lào) khô nóng từ tháng 4 đến tháng 6. Mùa đông khô, lạnh, ít mưa. Lượng mưa trung bình năm là 1600 - 1.800mm; nhiệt độ bình quân năm là 24o - 25oC, biên độ nhiệt độ ngày đêm giao động từ 4 - 12oC tùy theo mùa; độ ẩm không khí trung bình năm từ 80%. Nhìn chung khí hậu của xã Tâm Thắng tương đối thuận lợi cho phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi nhất là nghề rừng và chăn nuôi đại gia súc.

Tài nguyên rừng: Tâm Thắng có diện tích rừng các loại: 7287,75ha; Trong đó: Rừng phòng hộ là 287,78ha; rừng đặc dụng có 4284,25ha; rừng sản xuất có 2715,72ha. Rừng sản xuất giao cho hộ gia đình quản lý, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ Nhà nước (kiểm lâm) . Cây lâm nghiệp trên đất rừng sản xuất chủ yếu là cây luồng, đây là cây đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, là cây thế mạnh của xã và của huyện.